0

250 tys. euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę

Kryzys imigracyjny sprawia, że pojawiają się coraz to nowe pomysły na jego zażegnanie. Komisja Europejska przedstawiła projekt, według którego uchylanie się od przyjmowania imigrantów będzie słono kosztować. Oprócz kar projekt przewiduje również nową politykę azylową i mechanizm relokacji uchodźców. Imigranci mieliby być relokowani do innych krajów UE, gdy do jednego z krajów napłynęłaby nieproporcjonalnie duża liczba uchodźców, o połowę większa niż ustalony z góry próg. Jeśli któreś z państw odmówi przyjęcia imigrantów, będzie musiał w zamian zapłacić 250 tys. euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę. Zgromadzone w ten sposób środki trafią do krajów, które zdecydują się przyjąć imigrantów.

Projekt zakłada także utworzenie nowej Agencji UE ds. Azylu, która ma określać dla każdego państwa tzw. progi referencyjne, czyli liczbę azylantów, jaką jest w stanie przyjąć dany kraj. Pod uwagę będą tu brane liczba ludności i poziom zamożności kraju, jednak również to, czy państwo to przejęło dobrowolnie uchodźców bezpośrednio z krajów trzecich. Kiedy ustalony próg zostanie przekroczony o połowę, to automatycznie zostanie rozpoczęta relokacja uchodźców do innych państw, gdzie liczba azylantów utrzymuje się poniżej progu referencyjnego. Co istotne, uchodźcy nie będą mogli wybrać państwa, do którego będą wysłani.

KE chce, aby nowe zasady weszły w życie trzy miesiące po przyjęciu ich przez państwa członkowskie (wymagana jest kwalifikowana większość głosów) i Parlament Europejski.

 

 

 

 

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *