0

Komisja Europejska obniża prognozy wzrostu gospodarczego w UE

W opublikowanych jesiennych prognozach gospodarczych Komisja Europejska obniża unijny wzrost gospodarczy. PKB unijne zwiększy się o 2,1 %, natomiast w przyszłym roku będzie to już tylko 1,9 %. Jest to rewizja prognoz opublikowanych w maju bieżącego roku, w których KE… Continue Reading

Read more
0

Co zyskaliśmy po wejściu do Unii?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było z pewnością ważnym wydarzeniem w historii naszego kraju. Nikt jednak do tej pory nie pokusił się o rzetelny bilans zysków i strat, jakie ponieśliśmy w związku z tą polityczną i gospodarczą zmianą. Być może dlatego, że mogłoby

Read more