0

Czy chcemy przyjąć wspólną walutę?

Większość Polaków nie jest skłonna do przyjęcia przez nasz kraj euro i pożegnania się ze złotówką. Posiadanie własnej waluty jest głęboko zakorzenione w naszej narodowej świadomości, jako jednego z wyznaczników niepodległości. Na niechęć do wspólnego pieniądza wpływa również kryzys, jaki… Continue Reading

Read more
0

Warunki przyjęcia euro

Państwa członkowskie Unii Europejskiej objęte derogacją, aby przystąpić do strefy euro muszą spełnić określone warunki zwane kryteriami konwergencji (kryteriami zbieżności albo kryteriami z Maastricht). Kryteria te, zarówno konwergencji nominalnej, jak również konwergencji

Read more