0

Czy będą kary za wycinkę w Puszczy Białowieskiej?

Polska może słono zapłacić za niestosowanie się do unijnych nakazów. Komisja Europejska rozpoczęła właśnie procedurę, zmierzającą do nałożenia na Polskę kar finansowych, za brak respektowania jej decyzji o natychmiastowym zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej. Wniosek w tej sprawie trafił do Trybunału Sprawiedliwości UE w zeszłą środę, dzisiaj zaś Trybunał powiadomił o nim Ministerstwo Środowiska, które ma teraz cztery dni na odniesienie się do niego.

Decyzja o wstrzymaniu wycinki Puszczy Białowieskiej na obszarach chronionych zapadła pod koniec lipca, jednak nie została do tej pory wykonana, ze względu na rzekome straty w środowisku, które mogłaby spowodować, szacowane przez Ministerstwo Środowiska na 3,2 mld zł. Ministerstwo argumentuje, że jego działania nie naruszają dyrektyw ptasiej i siedliskowej, a więc europejskiego programu Natura 2000. Komisja Europejska jest innego zdania i do czasu zakończenia rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości wnioskowała o zaprzestanie ingerencji w Puszczy.

Kary finansowe nie są jeszcze sprecyzowane, ale według wniosku KE: „powinny mieć skutek perswadujący i zapewnić wykonanie orzeczenia o zastosowanie środka tymczasowego, czyli wstrzymania wycinki”. Decyzja co do ich wysokości i ewentualnym zastosowaniu leży w gestii Trybunału. Należy się jednak spodziewać surowego wymiaru kary i sporych strat dla budżetu państwa.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *