0

Czy chcemy przyjąć wspólną walutę?

Większość Polaków nie jest skłonna do przyjęcia przez nasz kraj euro i pożegnania się ze złotówką. Posiadanie własnej waluty jest głęboko zakorzenione w naszej narodowej świadomości, jako jednego z wyznaczników niepodległości. Na niechęć do wspólnego pieniądza wpływa również kryzys, jaki przeżywa strefa euro i obawa przed wzrostem cen, spowodowanym przeliczaniem ich na nową walutę.

Wejście do strefy euro to istotnie spore ryzyko, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy strefa ta zmaga się z wielkim kryzysem. Korzyści z takiego posunięcia wydają się nie być wystarczające, do jego przeprowadzenia. Przede wszystkim Rada Polityki Pieniężnej traci wówczas wpływ na ustalanie stóp procentowych, co znacznie ogranicza elastyczność gospodarczą, dostosowywanie się do zmieniającej się koniunktury. Nie ma także możliwości dewaluacji waluty, co szczególnie mocno odczuła będąca w zapaści gospodarczej Grecja. Ponadto długi jednego państwa muszą być pokrywane przez wszystkie państwa strefy euro. Wobec coraz bardziej prawdopodobnego bankructwa Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i problemów Francji, Polska musiałaby dokładać się do ratowania tych krajów (jednak w wypadku kłopotów Polski, my także moglibyśmy liczyć na pomoc). W obecnej, wciąż trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się polska gospodarka, pozbycie się możliwości wpływu na własną walutę byłoby bardzo ryzykowne.

Strefa euro ma również swoje zalety, przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy prowadzą interesy z kontrahentami zagranicznymi. Nie musieliby się oni obawiać różnicy kursowej, a także ułatwiłoby im to handel. Rynek europejski ma w założeniu dążyć do wyrównania się cen i płac we wszystkich krajach Wspólnoty, przyjęcie zatem wspólnej waluty jest do tego niezbędne. Zapobiegło by to imigracji zarobkowej, z państw byłego bloku komunistycznego, do krajów starej Unii. Spowodowałoby to również większą stabilność finansów poszczególnych państw.

Trzeba pamiętać, że przyjęcie euro jest zapisane w Traktacie Akcesyjnym, który został już poddany referendum i jego zapisy mogą być wdrażane bez konieczności pytania się społeczeństwa o zdanie. Euro zapewne prędzej czy później zostanie wprowadzone, chyba że wcześniej utraci swoją wiarygodność, jako podstawowy projekt integracyjny.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *