0

KE przesłała uzasadnioną opinię do ustawy o SN

Komisja Europejska, w odpowiedzi na polskie stanowisko w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, przesłała Polsce uzasadnioną opinię, w której wzywa do wprowadzenia stosownych zmian w ustawie. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polska ma teraz miesiąc, aby zastosować się do zaleceń Komisji, ale rzecz jasna tego nie zrobi i najprawdopodobniej sprawa zakończy się w Trybunale Sprawiedliwości, podobnie jak w przypadku sporu o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Komisja Europejska, wobec problemów z zastosowaniem art.7 traktatu o Unii Europejskiej, postanowiła obrać inny możliwy kierunek nacisku na Polskę w sprawie reformy sądownictwa.

W swojej opinii Komisja uznała, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, gdyż narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Wprawdzie sędziowie mogą zwrócić się do Prezydenta RP o przedłużenie ich mandatu, jednak brak jest określonych kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu okresu orzekania. W ustawie nie przewidziano również kontroli sądowej ewentualnej decyzji odmownej.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *