0

KE rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszeniową w sprawie SN

Komisja Europejska postanowiła, że uruchomi wobec Polski procedurę naruszeniową w sprawie Sądu Najwyższego. Skutkiem tejże procedury może być pozew przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja dała Polsce miesiąc czasu na tzw. usunięcia uchybienia.

KE jest zdania, że ustawowy zapis o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia, narusza zasadę niezależności sądownictwa (ustawa ta jest więc niezgodna z Traktatem o UE i Kartą Praw Podstawowych), w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS umożliwia bowiem usunięcie niemal 40% składu SN, w tym pierwszej prezes prof. Małgorzaty Gersdorf (mimo konstytucyjnego zapisu o jej 6-letniej kadencji, która powinna trwać do 2020 r), ze względu na zapis o obniżeniu wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat.

KE konkluduje w komunikacie: „Ze względu na brak postępów w drodze dialogu na rzecz praworządności oraz zbliżające się wdrożenie nowego systemu emerytalnego dla sędziów SN Komisja postanowiła w trybie pilnym wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego”. Polska będzie miała teraz miesiąc na przygotowanie odpowiedzi, jeśli ta zostaje uznana za niewystarczającą, może skierować w tej sprawie pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten, jeśli wyda wyrok nakazujący przywrócenie dawnego stanu prawnego, może z kolei nałożyć na Polskę sankcje karne, podobne jak w przypadku sprawy z wycinką w Puszczy Białowieskiej (100 tys. euro za każdy dzień zwłoki).

 

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *