Instytucje UE

W procesie stanowienia prawa UE uczestniczą trzy główne instytucje:

 • Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany
 • Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji
 • Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii.

Ważną rolę odgrywają dwie inne instytucje:

 • Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży stosowania prawa europejskiego
 • Trybunał Obrachunkowy kontroluje finansowanie działań Unii.

Unia Europejska posiada szereg innych, wyspecjalizowanych instytucji i organów międzyinstytucjonalnych:

 • Europejski Bank Centralny odpowiada za europejską politykę pieniężną
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wspiera Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który to urząd sprawuje obecnie Catherine Ashton. Przewodniczy ona posiedzeniom Rady do Spraw Zagranicznych oraz kieruje wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, czuwając przy tym nad spójnością i koordynacją działań zewnętrznych UE.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny reprezentuje społeczeństwo obywatelskie, pracodawców i pracowników
 • Komitet Regionów reprezentuje władze regionalne i lokalne
 • Europejski Bank Inwestycyjny finansuje projekty inwestycyjne UE i wspiera małe przedsiębiorstwa poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE
 • Europejski Inspektor Ochrony Danych odpowiada za ochronę danych osobowych obywateli
 • Urząd Publikacji publikuje informacje o UE
 • Europejski Urząd Doboru Kadr zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE
 • Europejska Szkoła Administracji zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *