0

Polska i Węgry przeciw nowemu rozdzielnikowi uchodźców

Sprawująca prezydencję w Radzie UE Malta ma zamiar przedstawić pod koniec czerwca projekt kompromisu w sprawie podziału uchodźców. Do tej pory obowiązują ustalenia z 2015 roku, które obligują kraje UE do podziału między siebie 160 tys uchodźców, jednak nie są one przestrzegane. Nowy rozdzielnik ma też uwzględniać imigrantów ekonomicznych, docierających do Włoch z wybrzeży Libii.

Polska i Węgry nie chcą słyszeć o żadnym podziale uchodźców na poziomie unijnym i będą torpedować wszelkie ustalenia w tej kwestii. Poprzedni system krytykowały też Czechy, Rumunia i Słowacja, ale obecnie nie wykazują żadnych zastrzeżeń. Nowy rozdzielnik ma posiadać zapis o karach za nieprzyjęcie uchodźcy, prawdopodobnie rzędu 60 tys euro od każdej osoby.

Obecne prawo unijne nakłada na Polskę obowiązek przyjęcia 6 tys uchodźców, jednak zarówno nasz kraj, jak i Węgry bojkotują te postanowienia. Nowy rozdzielnik ma wypracować konsensus między wszystkimi krajami, aby nastąpiła jednomyślność w tej kwestii.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *