0

Warunki przyjęcia euro

Państwa członkowskie Unii Europejskiej objęte derogacją, aby przystąpić do strefy euro muszą spełnić określone warunki zwane kryteriami konwergencji (kryteriami zbieżności albo kryteriami z Maastricht). Kryteria te, zarówno konwergencji nominalnej, jak również konwergencji prawnej określają, czy dane państwo UE jest gotowe… Continue Reading

Read more