0

Czy chcemy przyjąć wspólną walutę?

Większość Polaków nie jest skłonna do przyjęcia przez nasz kraj euro i pożegnania się ze złotówką. Posiadanie własnej waluty jest głęboko zakorzenione w naszej narodowej świadomości, jako jednego z wyznaczników niepodległości. Na niechęć do wspólnego pieniądza wpływa również kryzys, jaki… Continue Reading

Read more