0

Co zyskaliśmy po wejściu do Unii?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było z pewnością ważnym wydarzeniem w historii naszego kraju. Nikt jednak do tej pory nie pokusił się o rzetelny bilans zysków i strat, jakie ponieśliśmy w związku z tą polityczną i gospodarczą zmianą. Być może… Continue Reading

Read more
0

Kłopoty centralnej gospodarki

Centralna gospodarka unijna przeżywa obecnie największy kryzys od czasu swojego powstania. Kryzys ten jest spowodowany przez wiele czynników, jednak należy zaznaczyć, że każdy w historii twór, który usiłował zcentralizować i kontrolować gospodarkę za pomocą rozbudowanych

Read more