0

Polska może stracić przyszłe fundusze unijne?

Coraz poważniej rozważa się w Brukseli opcję uzależnienia przyznawania przyszłych funduszy unijnych od przestrzegania praworządności przez kraje członkowskie. Może to oznaczać dla Polski kłopoty w uzyskaniu przyszłych unijnych dotacji. Jeśli ten pomysł uzyskałby poparcie największych unijnych graczy i został wprowadzony… Continue Reading

Read more
0

Co zyskaliśmy po wejściu do Unii?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było z pewnością ważnym wydarzeniem w historii naszego kraju. Nikt jednak do tej pory nie pokusił się o rzetelny bilans zysków i strat, jakie ponieśliśmy w związku z tą polityczną i gospodarczą zmianą. Być może dlatego, że mogłoby

Read more